Bij welke apotheek kunnen asielzoekers in Enschede terecht?

Asielzoekers in Nederland zijn automatisch verzekerd voor de meeste zorg waar Nederlanders voor verzekerd zijn. Alleen gecontracteerde apotheken mogen op kosten van de verzekering geneesmiddelen afleveren aan asielzoekers. In Enschede en Glanerbrug kunnen de asielzoekers voor geneesmiddelen terecht bij de apotheken van de Samenwerkende Apotheken Enschede. Dit zijn Apotheek de EekmaatApotheek Esmarke, Apotheek Twekkelerveld en Apotheek Veldpoort.

Belangrijk: neem uw verzekeringspasje mee als u naar onze apotheek komt.

Asylum seekers in the Netherlands are automatically insured for most of the care for which Dutch people are insured. Only contracted pharmacies are allowed to dispense medicines to asylum seekers at the expense of the insurance. In Enschede and Glanerbrug, asylum seekers can go to the pharmacies of the Samenwerkende Apotheken Enschede for medicines. These are Pharmacy de EekmaatPharmacy EsmarkePharmacy Twekkelerveld and Pharmacy Veldpoort.

Important: take your insurance card with you when you come to our pharmacy.

Les demandeurs d’asile aux Pays-Bas sont automatiquement assurés pour la plupart des soins pour lesquels les Néerlandais sont assurés. Seules les pharmacies conventionnées sont autorisées à délivrer des médicaments aux demandeurs d’asile aux frais de l’assurance. A Enschede et Glanerbrug, les demandeurs d’asile peuvent se rendre dans les pharmacies des Samenwerkende Apotheken Enschede pour obtenir des médicaments. Il s’agit de la Pharmacie de Eekmaat, de la Pharmacie Esmarke, de la Pharmacie Twekkelerveld et de la Pharmacie Veldpoort.

Important : munissez-vous de votre carte d’assuré lorsque vous venez à notre pharmacie.

Belangrijke links voor Enschede: