Net begonnen met nieuwe medicijnen?
Hou deze vragen in uw achterhoofd!

Net begonnen met nieuwe medicijnen?
Hou deze vragen in uw achterhoofd!

Medicijnen zijn belangrijk voor onze gezondheid. Toch zorgt verkeerd gebruik van geneesmiddelen jaarlijks voor 27.000 ongewenste ziekenhuisopnames. Dit heeft verschillende oorzaken. Maar uit onderzoek blijkt dat er in veel van die gevallen een verschil zit tussen wat de arts voorschrijft en hoe de patiënt het thuis gebruikt. Daarnaast is er een verschil tussen wat er op het etiket van de apotheek staat en hoe de patiënt het gebruikt. In veel van die gevallen zullen dat 3 verschillende waarheden zijn.

De belangrijkste redenen voor deze verschillen zijn:

  • De apotheek moet iets anders afleveren i.v.m. vergoeding door verzekeraar of omdat iets niet leverbaar is
  • De arts geeft mondeling een wijziging aan de patiënt door, maar vermeldt dit niet in het dossier
  • De arts geeft een mondelinge wijziging aan de patiënt door, maar geeft deze wijziging niet aan de apotheek door
  • De patiënt is slechthorend
  • De boodschap over de ziekte geeft zoveel nieuwe informatie dat de patiënt het gebruik van de medicijnen niet goed meekrijgt

Om de kans op vergissingen zo klein mogelijk te maken, stellen we hieronder een aantal vragen

Pil Vraag Samenwerkende Apotheken Enschede
Pil Vraag Samenwerkende Apotheken Enschede

Vragenlijst


Wanneer u medicijnen anders gebruikt dan dat op het etiket aangegeven staat, geef dit dan a.u.b. aan ons door. Stel u komt op de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis en u kunt niet meer praten, dan logt het ziekenhuis in, in het systeem van de apotheek. En de dosering die ze daar vinden, is de dosering die ze aanhouden als "waarheid". Hierdoor is het belangrijk dat de dosering die bij de apotheek bekend is, ook de dosering is zoals u het gebruikt.
Soms moeten mensen bepaalde geneesmiddelen langdurig doorgebruiken, maar soms maar voor een kortere periode van bijvoorbeeld 1, 3, 5 of 10 jaar. In het begin weten mensen dit vaak wel, maar na verloop van tijd vergeten zij dit. Dus als wij als apotheek weten hoe lang u iets moet gebruiken, zetten we dat op het etiket bij dit middel. Zo kunt u dit altijd nog nakijken. Staat het NIET op het etiket, maar weet u de periode wel? Geef dat dan aan ons door via dit formulier
Soms nemen mensen de geneesmiddelen op het verkeerde moment van de dag in. Twijfelt u of u de medicijnen wel goed inneemt? Vraag dan een gratis innamekaart bij ons aan.
Er zijn mensen die (hinderlijke) bijwerkingen ervaren van geneesmiddelen; soms kunnen die met een kleine aanpassing makkelijk verholpen worden. Soms ook helaas niet. Heeft u hier last van, geef dit dan aan ons door en mogelijk hebben wij een simpele oplossing voor u.
Contactlens gebruikers mogen niet alle oogdruppels gebruiken. Dit komt omdat in bepaalde druppels een conserveermiddel zit dat de lens kapot maakt. Draagt u contactlenzen? Geef dit dan aan ons door, zodat we u hierop kunnen bewaken. Uiteraard bewaken we dan ook op eventuele oogdruppels die u dan in de toekomst zou moeten gebruiken.
Bij mensen met een maagverkleining is een verandering in het maagdarmkanaal gemaakt. Daardoor is de opname van geneesmiddelen in het maagdarmkanaal ook veranderd. We weten hier steeds meer over. Zo behoeven sommige geneesmiddelen een doseeraanpassing. Heeft u (in het verleden) een maagverkleining ondergaan? Geef dit dan aan ons door, dan bewaken wij u hier op.
Is het slikken van tabletten af en toe lastig? Sommige geneesmiddelen kunnen wel en andere kunnen niet gebroken worden. Als we weten dat mensen een slikstoornis hebben, dan denken we altijd mee om hiervoor een oplossing te zoeken.
Mensen die lijden aan Morbide Obesitas hebben in sommige gevallen een doseeraanpassing van hun medicijnen nodig om de medicijnen goed te laten werken. Vandaar dat we u naar deze ziekte vragen. U kunt uw BMI zelf uitrekenen door uw gewicht in kilo’s te delen door het kwadraat van uw lichaamslengte in meters. Als u bijvoorbeeld 65 kilo weegt en u bent 1,70 meter lang, dan bereken u uw BMI als volgt: 65 kilo / (1,70 x 1,70 meter) = 22,5.
Sommige mensen lijden aan een stollingsziekte van hun bloed. Hierdoor zijn bepaalde middelen gevaarlijk om te gebruiken. Heeft u last van een stollingsziekte? Geef dit dan aan ons door.
Bij sommige mensen is er een afwijking in het DNA gevonden waardoor ze sneller of langzamer de geneesmiddelen afbreken dan de gemiddelde mens. Een doseeraanpassing is dan vaak noodzakelijk.

Contactgegevens


Waardes meten 

Voor dagelijkse geneesmiddel gebruikers is het belangrijk om in ieder geval 1 keer per jaar uw waardes te laten controleren door uw (huis)arts. Dit om bijvoorbeeld te controleren of u nog steeds de juiste dosering van uw medicijn krijgt. Soms besluit de arts dat dit vaker nodig is. 

Bloed prikken Samenwerkende Apotheken Enschede